१. कुटुमा कुटु सुपारी दाना – २९ मिलियन+

२. सुर्के थैली खै – २२ मिलियन+

३. ठमेल बजार – २१  मिलियन+

४. पुर्व पश्चिम रेल – १९ मिलियन+

५. काले दाई  – १७ मिलियन+

कमेन्ट लेख्नुहोस