द शै आगनमा!

फूल तिम्रो शक्ति यस्तो छ,

तिमी जहाँ बाट आउछौ, लाग्द्छ

त्यहि छ मेरो मन, त्यहि छ मेरो मूटु !

 

आफू मरेर अरुलाइ हसाउने तिमी,

अंतिम पल सम्म पनि आफ़नो सुवास फैलाईरहेछौ !

त्यहि छ मेरो पाइला जहाँ तिमिलाई कुल्चेर

मैले द शै आगनमा सारे !

~ उभयचर 

 

 

कमेन्ट लेख्नुहोस